Svenska Tennismagasinet AB

Sveriges enda Svenska Tennismagasin

Prenumerera 

Privatperson

Helårsprenumeration av 6 nummer 

Pris: 439 kr (inklusive moms och porto i Sverige) 

Erbjudande till medlemmar i Tennisklubbar

Helårsprenumeration av 6 nummer 

Pris: 349 kr (inklusive moms och porto i Sverige)


Vid prenumeration till utlandet tillkommer porto enligt Postens pristabell

Här startar du din prenumeration

Planerade utgivningsdagar 2017 ser ut enligt följande:

Nr 1: 20 Februari

Nr 2: 24 April

Nr 3: 26 Juni

Nr 4: 28 Augusti

Nr 5: 9 Oktober

Nr 6: 11 December