Sveriges enda Svenska Tennismagasin

Prenumerera 


Helårsprenumeration av 6 nummer 

Pris: 479 kr (inklusive moms och porto i Sverige) 

Vid prenumeration till utlandet tillkommer porto enligt Postens pristabellHär startar du din prenumeration

Planerade utgivningsdagar 2019 ser ut enligt följande:

Nr 1: 18 februari

Nr 2: 22 april

Nr 3: 24 juni

Nr 4: 26 augusti

Nr 5: 7 oktober

Nr 6: 9 december